ХІІІ Конференція Всеукраїнської Асоціації аритмологів України

Програма заходу

ПРОГРАМА

ЧЕТВЕР,  18 ТРАВНЯ
Конференц-зала  G,H                                                                              

9:40-10:00 Відкриття конференції
Академік НАМН України Коваленко Володимир Миколайович
Академік НАМН України Лазоришинець Василь Васильович
Професор Сичов Олег Сергійович

10:00-10:15 Включення трансляції клінічного випадку з електрофізіологічної лабораторії з рентген-операційною державної установи “Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України"

10:15-12:30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Аритмологія в Україні
Модератор: проф. Сичов Олег Сергійович

1. Надання допомоги пацієнтам з порушеннями ритму та провідності серця в умовах війни та пандемії COVID-19
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) - 20 хв.

2. Гіпертрофічна кардіоміопатія як фактор ризику раптової серцевої смерті
чл.-кор. НАМН України Руденко Костянтин Володимирович (Київ) - 20 хв.

3. Раптова аритмічна смерть і ГКС - концепт 2023
проф. Тащук Віктор Корнійович (Чернівці) - 20 хв.

4. Чи можна орієнтуватись на системні показники для оцінки ризику розвитку аритмій
проф. Талаєва Тетяна Володимирівна (Київ) - 20 хв.

5. ТЕЛА при фібриляції передсердь
проф. Целуйко Віра Йосипівна (Харків) - 20 хв.

6. Фібриляція передсердь в рекомендаціях з кардіо-онкології (ESC 2022): що має знати кардіолог?
проф. Лашкул Дмитро Андрійович (Запоріжжя) - 20 хв.
Обговорення – 15 хв.

12:30-13:00 Лекція
Ведення пацієнта з фібриляцією передсердь
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) - 30 хв.

13:00-13:15 Включення прямої трансляції з електрофізіологічної лабораторії з рентген-операційною державної установи “Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України”

13:15-14:00 перерва

14:00-14:45 Науково-практичний симпозіум
Вибір антикоагулянту для тривалої терапії пацієнта з нФП: коли довіра дійсно має значення
Модератор: проф. Сичов Олег Сергійович
1. Терапія НОАК: чи завжди ми підбираємо правильне дозування?
проф. Ягенський Андрій Володимирович (Луцьк) - 15хв.
2. Тривале призначення антикоагулянту аналіз клінічного випадку
проф. Коваль Олена Акиндинівна (Дніпро) - 15 хв.

14:45-15:30 Науково-практичний симпозіум
Оптимальний вибір антикоагулянтної терапії у пацієнта із ФП
Модератор: проф. Сичов Олег Сергійович
1. Актуальні питання призначення антикоагулянтної терапії пацієнтам з фібриляцією передсердь
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) - 20 хв.
2. Ефективність та безпека антикоагулянтної терапії в реальній клінічній практиці
проф. Лашкул Дмитро Андрійович (Запоріжжя) - 20 хв.
Обговорення - 5 хв.

15:30-16:15  Клінічний семінар
Дапагліфлозин та можливості для покращення виживання пацієнтів із СНзнФВ
д.м.н. Іркін Олег Ігорович (Київ), проф. Рудик Юрій Степанович (Харків) - 45 хв.

16:15-16:45 Сателітний симпозіум
Особлива увага до ведення пацієнтів з нФП: постійна оцінка ризиків та коморбідність
Модератор: проф. Сичов Олег Сергійович
1. Постійна оцінка пацієнтів з НФП має важливе значення для оптимізації результатів лікування
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) - 15 хв.
2. Антикоагулянтна терапія НКФП за наявності множинних супутніх захворювань
д.м.н Іркін Олег Ігорович, к.м.н. Романова Олена Миколаївна (Київ) - 15 хв.

16:45-17:15 Лекція
Серцева недостатність, альдостерон, аритмії - що спільного i чому це важливо?  
проф. Воронков Леонід Георгійович  (Київ) - 30 хв.

17:15-17:45 Симпозіум
Артеріальна гіпертензія та фібриляція передсердь. Апстрім-терапія
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ), проф. Сіренко Юрій Миколайович (Київ) - 30 хв.

17:45-18:15 Симпозіум  
Пацієнт з ІХС та аритміями: факти та артефакти лікування
к.м.н. Романова Олена Миколаївна (Київ), д.м.н. Іркін Олег Ігорович (Київ) - 30 хв.

18:15-18:30 Підсумки першого дня конференції
проф. Сичов Олег Сергійович


ЧЕТВЕР, 18 ТРАВНЯ
Конференц-зала  F                                                                                

10:00-11:00 КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ
Модератор: проф. Катеренчук Іван Петрович

1. Прості рішення у складних пацієнтів з нФП. Клінічний випадок
доц. Черняга-Ройко Уляна Петрівна (Львів) - 15 хв.

2. Особливості індивідуальної профілактики раптової серцевої смерті у пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією (клінічний випадок)
Руденко К.В., проф. Катеренчук Іван Петрович, М'якінькова Л.О. (Полтава) - 15 хв.

3. Немедикаментозна терапія фібриляції передсердь у пацієнтки з застійною серцевою недостатністю (клінічний випадок)
Катеренчук І.П., Люлька Євген Миколайович, М'якінькова Л.О. (Полтава) - 15 хв.
Обговорення – 15 хв.

11:00-11:30 Лекція
Вікові зміни біоритмів функцій імунної та нейроендокринної систем у здорових людей і пацієнтів із серцево-судинною патологією: можливість корекції мелатоніном
д.м.н. Лабунець Ірина Федорівна (Київ) - 30 хв.

11:30-13:15 Секція  МОЛОДІ ВЧЕНІ
Модератори: проф. Ханюков Олексій Олександрович, к.м.н. Міхалєва Тетяна Вікторівна, к.м.н. Кириченко Роман Михайлович

1. Клінічний перебіг порушень серцевого ритму у військовослужбовців з гострим міокардитом
Сливна Анастасія Борисівна (Київ) - 15 хв.

2. Вплив терапії глюкокортикоїдами на спектр та частоту порушень ритму серця у хворих з тяжким перебігом міокардиту
Марченко Катерина Сергіївна (Київ) - 15 хв.

3. Рівень тестостерону та якість життя чоловіків, які страждають на ішемічну хворобу  серця та фібриляцію передсердь
Бучарський Олександр Валерійович (Дніпро) - 15 хв.

4. Ефективність протоколу “High-power short-duration” при радикальному лікуванні надшлуночкових порушень ритму
Подлужний Михайло Сергійович, к.м.н. Якушев А.В. (Київ) - 15 хв.

5. Вплив перенесеної коронавірусної інфекції COVID-19 на варіабельність серцевого ритму у пацієнтів з фібриляцією передсердь
Стасишена Оксана Василівна (Київ) - 15 хв.

6. Фібриляція передсердь як прогностичний фактор у пацієнтів з тромбоемболією легеневої артерії
Аскєров Роман Надірович (Харків) - 15 хв.
Підсумок – к.м.н. Міхалєва Тетяна Вікторівна – 15 хв.

13:15-14:00 перерва

14:00-15:00 Круглий стіл
Аритмії та коморбідність
1. Пацієнти з ФП, які підлягають черезшкірному коронарному втручанню
проф. Целуйко Віра Йосипівна (Харків) - 20 хв.
2. ІХС та фібриляція передсердь
проф. Ханюков Олексій Олександрович (Дніпро) - 20 хв.
3. Артеріальна гіпертензія та порушення серцевого ритму
д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна (Київ) - 20 хв.

15:00-18:15 ІНТЕРВЕНЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ
Модератор: проф. проф. Карпенко Юрій Іванович
1. Ведення пацієнтів з фібриляцією передсердь та серцевою недостатністю: катетерна аблація, імплантація ІКД, кардіоресінхронізаційна терапія?
проф. Карпенко Юрій Іванович (Одеса) - 15 хв.

2. Роль діаметра лівого передсердя при відновленні   синусового ритму після операції «Лабіринт» та корекції мітральної вади
проф. Попов Володимир Владиславович, Букарим В.Г., Пукас К.В., Руденко А.В. (Київ) - 15 хв.

3. Шлуночкова екстрасистолія: додаткові шляхи покращання результатів інтервенційного лікування
д.м.н. Волков Дмитро Євгенович (Харків), д.м.н. Джон Д. Буркхардт (Техаський інститут аритмій серця) - 15 хв.
Ventricular extrasystole: additional ways to improve the results of interventional treatment
M.D. Volkov Dmytro Evgenovich (Kharkiv), M.D. John D. Burkhardt (Texas Cardiac Arrhythmia Institute) - 15 min.

4. Катетерна абляція у пацієнтів із шлуночковою екстрасистолією епікардіальної
локалізації з доступом через коронарний синус
к.м.н. Кравчук Борис Богданович, Парацій О.З., Перепека Є.О., Тимошенко Д.А., Сичик М.М. (Київ) - 15 хв.

5. Особливості ведення пацієнтів після абляції АВ-вузла
зав. лаб. Лизогуб Сергій Володимирович, Могильницький Є.В., Шабільянова Л.О., Сенько А.І. (Київ) - 15 хв.

6. Кардіонейроабляція. Клінічний випадок
Петканич Мирослав Мирославович (Київ) - 15 хв.

7. Феномен/синдром WPW. Тактика ведення та спосіб життя пацієнта
к.м.н. Якушев Андрій Володимирович, к.м.н. Парацій О.З. (Київ) - 15 хв.

8. Катетерне усунення рідкісних видів тріпотінь передсердь
к.м.н. Альміз Павло Олександрович, Малярчук Р.Г. Стичинський О.С. (Київ) - 15 хв.

9. Предиктори виникнення стимуляційно-індукованої кардіоміопатії у пацієнтів із постійною правошлуночковою стимуляцією та збереженою систолічною функцією лівого шлуночка
Перепека Євген Олександрович, Кравчук Б.Б., Сичик М.М., Трембовецька О.М., Лазоришинець В.В. (Київ) - 15 хв.

10. Прогноз пацієнтів після РЧА типового тріпотіння передсердь
зав. лаб. Лизогуб Сергій Володимирович, Могильницький Є.В., Шабільянова Л.О., Сенько А.І. (Київ) - 15 хв.

11. Роль сучасних методів внутрішньосерцевої 3-D навігації при абляції ідіопатичних шлуночкових аритмій
Пророк Сергій Юрійович, Долженко М.М. (Київ) - 15 хв.

12. Порівняння результатів застосування кріобалонної та високопотужної радіочастотної абляції для ізоляції легеневих вен
к.м.н. Кравчук Борис Богданович, Петканич М.М., Перепека Є.О., Тимошенко Д.А., Сичик М.М. (Київ) - 15 хв.
Обговорення - 15 хв.
                                                                  

П`ЯТНИЦЯ, 19 ТРАВНЯ
Конференц-зала G, H

9:00-9:15 Проблемна доповідь
Хвороба Фабрі – рідкісне захворювання. Порушення ритму та провідності у пацієнтів з хворобою Фабрі
к.м.н. Невмержицька Лідія Олександрівна (Київ) - 15 хв.

9:15-9:30 Проблемна доповідь
Поширеність, клініко-функціональні особливості та тактика лікування поєднання фібриляції передсердь і гострого інфаркту міокарда
проф. Распутіна Леся Вікторівна (Вінниця) - 15 хв.

9:30-9:50 Майстер-клас
Прогнозування пароксизмів, персистенції та трансформації у перманентну форму фібриляції передсердь у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет: алгоритм менеджменту
проф. Гребеник Мар'ян Васильович (Тернопіль) - 20 хв.

9:50-10:10 Вибір бета-блокаторів при лікуванні порушень серцевого ритму
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) – 20 хв.

10:10-10:30 Майстер-клас
Що потрібно знати клініцисту про відновлення та збереження ритму: кому, коли і як?
к.м.н. Романова Олена Миколаївна (Київ) - 20 хв.

10:30-10:50 Депресивні розлади та кардіоваскулярна патологія; можливості фармакологічної корекції
проф. Талаєва Тетяна Володимирівна (Київ) - 20 хв.

10:50-11:10 Круглий стіл
Сучасні підходи до лікування шлуночкових порушень ритму
1. Рекомендації ESC 2022 з лікування шлуночкових аритмій та профілактики раптової серцевої смерті
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) – 10 хв.
2. Досвід комбінованої терапії при лікуванні шлуночкових порушень ритму
зав. лаб. Лизогуб Сергій Володимирович (Київ) – 10 хв.

11:10-11:40 Емоційне виснаження - професійне вигорання - паралелі. Роздуми аритмолога
проф. Витриховський Андрій Ігорович (Івано-Франківськ) - 30 хв.

11:40-12:10 Майстер-клас
Ефективна антикоагулянтна терапія пацієнтів з ФП та супутніми захворюваннями
1. Коморбідність, як обтяжуючий фактор у пацієнтів з ФП
проф. Жарінов Олег Йосипович (Київ) - 15 хв.
2. Пацієнт з СН та фібриляцією передсердь: нові можливості впливу
к.м.н. Романова Олена Миколаївна (Київ) - 15 хв.

12:10-12:40 Лекція
Доведені можливості для попередження життєзагрожуючих шлнуночкових аритмій та раптової смерті у пацієнтів з СНзнФВ
проф. Карпенко Юрій Іванович (Одеса) – 30 хв.

12:40-13:00 Майстер-клас
Особливості ведення пацієнтів із фібриляцією передсердь та метаболічними порушеннями
к.м.н. Гетьман Таісія Вячеславівна (Київ) - 20 хв.

13:00-13:20 Проблемна доповідь
Чи є рідкісною хворобою серця «тахікардіоміопатія»?
проф. Жарінов Олег Йосипович (Київ) - 20 хв.

13:20-13:40 Майстер-клас
Особливості ведення пацієнтів з ФП та різними фенотипами СН
д.м.н Іркін Олег Ігорович (Київ), к.м.н. Романова Олена Миколаївна (Київ) - 20 хв.

13:40-14:00 Підбір антикоагулянтної терапії пацієнту з нФП: чи все так однозначно?
проф. Ханюков Олексій Олександрович (Дніпро) - 20 хв.

14:00-14:30
Генеральна Асамблея Всеукраїнської Асоціації аритмологів України
Прийняття резолюції конференції
Закриття конференції
Модератори:проф. Сичов Олег Сергійович, к.м.н. Романова Олена Миколаївна


П`ЯТНИЦЯ, 19 ТРАВНЯ
Конференц-зала F

9:00-10:25 ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В АРИТМІЇ
Модератори: проф. Жарінов Олег Йосипович, проф. Федьків Світлана Володимирівна

1. Передсердні тахіаритмії: ЕКГ особливості та антикоагулянтна терапія
проф. Жарінов Олег Йосипович (Київ) - 15 хв.

2. Сучасні стандарти діагностики ТЕЛА та значення методів візуалізації
проф. Федьків Світлана Володимирівна (Київ) - 15 хв.

3. Застосування strain-ехокардіоскопії у хворих з фібриляцією
передсердь
проф. Карпенко Ю.І., Павлінова Наталія Володимирівна (Одеса) - 15 хв.

4. Роль МРТ та КТ в діагностиці та лікуванні фібриляції передсердь
к. фіз.-мат. н. Бацак Богдан Вадимович (Київ) - 15 хв.

5. Ехокардіографічна діагностика інфекції імплантованих серцевих електронних пристроїв
к.м.н. Мазур Олександра Анатоліївна, Лебідь А.Ю, Залевський В.П., Крикунов О.А. (Київ) - 15 хв.
Обговорення - 10 хв.

10:25-14:00 КЛІНІЧНА АРИТМОЛОГІЯ
Модератор: проф. Коваль Олена Акиндинівна
1. Безпечна, ефективна та тривала  антикоагуляція – запорука успішної реабілітації  серцево-судинних хворих
проф. Коваль Олена Акиндинівна (Дніпро) - 15 хв.

2. Ретроградне вентрикуло-атріальне проведення: нові можливості фармакотерапії пейсмекер-опосередкованої тахіаритмії
проф. Середюк Нестор Миколайович, Скакун О.З.  Лотоцька М.-А., Петровський Р.В., Матлах А.Я., Процик В.Л., Ванджура Я.Л., Деніна Р.В. (Івано-Франківськ) - 15 хв.

3. Як покращити прогноз пацієнта з нФП похилого віку в сучасних умовах?
проф. Коваль Сергій Миколайович (Харків) - 15 хв.

4. Профілактика синдрому слабкості синусового вузла у пацієнтів після операції «Лабіринт» та корекції мітральної вади
проф. Попов Володимир Владиславович, Пукас К.В., Лазоришинець В.В. (Київ) - 15 хв.

5. Вперше діагностована фібриляція передсердь в асоціації з невідкладними станами: проблемні питання в  практиці лікаря-інтерніста
проф. Потабашній Валерій Аркадійович, доц. Фесенко Володимир Іванович (Кривий Ріг) - 15 хв.

6. Пацієнт з АГ: від недосягнення цільового АТ до ФП. Що не можна забувати?
Проф. Колесник Тетяна Володимирівна (Дніпро) - 15 хв.

7. 10-річний досвід немедикаментозного лікування постійної форми фібриляції передсердь у хворих з систолічною дисфункцією лівого шлуночка
д.м.н. Зінченко Юрій Васильович, к.м.н. Міхалєва Т.В. (Київ) - 15 хв.

8. Реперфузійні аритмії. Чому і як
проф. Витриховський Андрій Ігорович (Івано-Франківськ) - 15 хв.

9. Антиаритмічні препарати: механізми дії, показання до застосування, побічні ефекти
к.м.н. Солов`ян Ганна Миколаївна (Київ) - 15 хв.

10. Небезпечний тандем: артеріальна гіпертензія та фібриляція передсердь. Як уникнути ускладнень?
к.м.н. Срібна Ольга Володимирівна (Київ) - 15 хв.

11. Порівняльний аналіз порушень серцевого ритму і провідності у хворих з міокардитом, які перенесли COVID-19 інфекцію при 6-місячному спостереженні
к.м.н. Кириченко Роман Михайлович, проф. Несукай О. Г., д.м.н. Чернюк С.В. (Київ) - 15 хв.

12. Досвід лікування пацієнта з шлуночковою тахікардією та синкопальними станами і рефрактерною тахісистолічною фібриляцією передсердь на фоні серцевої недостатності і
важкої супутньої патології
к.м.н. Міхалєва Тетяна Вікторівна, д.м.н. Зінченко Ю.В., зав. лаб. Лизогуб С.В. (Київ) - 15 хв.

13. Особливості менеджменту фібриляції передсердь у жінок похилого віку
М’якінькова Людмила Олександрівна, Катеренчук І.П., Люлька Є.М. (Полтава) - 15 хв.
Обговорення - 20 хв.

Доповідачі

Місце і час проведення

Міністерство охорони здоров`я України,
Національна академія медичних наук України,
Всеукраїнська асоціація аритмологів України,  
Всеукраїнська асоціація кардіологів України,  
Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації,
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України,
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»,
Європейська асоціація кардіологів,
Європейська асоціація ритму серця

Запрошує Вас взяти участь у ХІІІ Конференції Всеукраїнської Асоціації аритмологів України, яка відбудеться у змішаному форматі: off-line в Premier Hotel Rus (вул. Госпітальна, 4, Київ, 01601) та on-line на платформі cardiohub.org.ua.

Вказаний захід є загальнодоступним та вільним для лікарів, спеціалістів медичної сфери діяльності, представників фармацевтичних компаній, асоціацій, благодійних організацій, фондів, органів місцевого самоврядування та державної влади.

В ході Конференції будуть проведені пленарні та секційні засідання, лекції відомих фахівців, семінари, круглі столи, симпозіуми, майстер-класи, лекції провідних спеціалістів з питань клінічної аритмології, обговорення питань діагностики, лікування та попередження ускладнень фібриляції та тріпотіння передсердь з урахуванням Національної настанови, останніх рекомендацій Європейського товариства кардіологів (2016-2022) та рішень Ради експертів Всеукраїнської асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації аритмологів України (2022). Будуть також розглянуті проблеми перебігу аритмій у хворих на коронавірусну інфекцію, та в умовах стресу під час військових дій.

Всі зареєстровані учасники після відповіді на тестові питання отримають сертифікати, що є чинними для отримання балів для БПР, так як Всеукраїнська асоціація кардіологів України та Всеукраїнська асоціація аритмологів України є офіційними провайдерами МОЗ України.


Поділитися в facebook