Майстер-клас “Форум щодо рекомендацій з лікування аритмій і блокад серця: від консенсусу експертів до практичного використання”

Програма заходу

ПРОГРАМА
14 листопада, вівторок

9:30-9:40 Відкриття форуму
9:40-11:40 Пленарне засідання
Сучасні рекомендації з порушень ритму та провідності серця
Модератори: проф. Сичов Олег Сергійович, проф. Яцишин Роман Іванович
1. Рекомендації по лікуванню шлуночкових аритмій і профілактики раптової серцевої смерті Європейського товариства кардіологів 2022 р. та Української асоціації кардіологів 2023 р.
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) – 15 хв.
2. Аритмія при кардіоміопатіях
проф. Целуйко Віра Йосипівна (Харків) – 15 хв.
3. Рекомендації з діагностики та лікування тахікардій з широкими комплексами Української асоціації кардіологів 2023 р.
зав. лаб. Лизогуб Сергій Володимирович (Київ) - 15 хв.
4. Проблемні питання менеджменту аритмій у вагітних: консенсус Американського товариства серцевого ритму 2023 року
проф. Потабашній Валерій Аркадійович, доц. Фесенко Володимир Іванович (Кривий Ріг)  – 15 хв.
5. Порушення ритму у пацієнтів з ревматичною патологією
проф. Яцишин Роман Іванович (Івано-Франківськ) - 15 хв.
6. Особливості ведення немічних пацієнтів з порушеннями ритму серця
канд. мед. наук Гетьман Таісія Вячеславівна (Київ) – 15 хв.
7. Основи проведення фізичної реабілітації в пацієнтів з порушеннями ритму та провідності серця
канд. мед. наук Срібна Ольга Володимирівна (Київ) – 15 хв.
Обговорення - 15 хв.
    
11:40-12:20 Симпозіум
Стратегія вибору антикоагулянту у пацієнтів з ФП з огляду на ефективність апіксабану в реальній клінічній практиці
Модератор: проф. Сичов Олег Сергійович
1.    Ефективність апіксабану в пацієнтів із ФП та різною коморбідністю
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ)
2.    Баланс ефективності та безпеки апіксабану при ФП у пацієнтів різних вікових груп
д-р мед. наук Іркін Олег Ігорович (Київ)
3. Ефективність апіксабану при ФП за даними реальної клінічної практики
канд. мед. наук Гетьман Таісія Вячеславівна (Київ)

12:20-13:20 Симпозіум
Сучасні підходи до лікування СН та порушень ритму серця
1.    Погляд на проблему лікування пацієнта з СН та ФП
проф. Жарінов Олег Йосипович (Київ) - 20 хв.
2.    Індивідуальні характеристики пацієнтів з СН та безпека та ефективність застосування іНЗКТГ2
проф. Коваль Олена Акиндинівна (Дніпро) - 20 хв.
3. Антитромботична терапія у кардіологічних пацієнтів, яким проводяться інтервенційні втручання
канд. мед. наук Беш Дмитро Ігорович (Львів)- 20 хв.

13:20-14:00 - перерва

14:00-14:40 Науково-практичний симпозіум
Вибір антикоагулянту у пацієнтів з нФП високого ризику тромбоемболічних ускладнень та кровотеч
1. Дослідження ривароксабану, які сформували чинні керівництва
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) – 20 хв.
2. Клінічний досвід розчинення тромба у ВЛП за допомогою Ксарелто
проф. Орищин Неля Дмитрівна (Львів) – 20 хв.

14:40-15:00 Симпозіум
Едоксакорд - Оцінка ефективності застосування препарату Едоксакорд у пацієнтів з тромбоутворенням та/або сладжем вушка лівого передсердя
проф. Сичов Олег Сергійович, канд. мед. наук Срібна Ольга Володимирівна (Київ) - 20 хв.

15:00-15:40 Діалог експертів
Можливості сучасної антиаритмічної терапії флекаїнідом та бета-блокатором на прикладі рекомендацій та клінічних випадків
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ), д.м.н. Іркін Олег Ігорович (Київ) - 40 хв.

15:40-16:20 Майстер-класи
1. Сучасні підходи до ведення пацієнтів з ФП, можливості відновлення та збереження синусового ритму
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) - 20 хв.
2. Застосування антиаритмічних препаратів ІС класу в  лікуванні екстрасистолій
проф. Скибчик Василь Антонович (Львів) - 20 хв.

16:20-17:20 Симпозіум
Катетерне лікування ФП – Швидко, Ефективно та Безпечно
Модератори:  проф. Сичов Олег Сергійович, канд. мед. наук Кравчук Борис Богданович
1. Відбір пацієнтів для проведення кріо-абляції
зав. лаб. Лизогуб Сергій Володимирович (Київ) - 15 хв.
2. Кріобалонна ізоляція легеневих вен. Львівський досвід
Шарапова Ірина Михайлівна (Львів) - 15 хв.
3. Перспективи використання новітньої в Україні методики при катетерній деструкції фібриляції передсердь
канд. мед. наук Доронін Олександр Володимирович  (Київ) - 15 хв.
4. Резолюція та підбиття підсумків
канд. мед. наук Кравчук Борис Богданович (Київ) - 15 хв.
17:20-17:30 Завершення першого дня форуму

15 листопада, середа

10:00-10:30 Симпозіум
Ацетилсаліцилова кислота: нові грані на доповнення до класичних ефектів
проф. Талаєва Тетяна Володимирівна, д-р мед. наук Міщенко Лариса Анатоліївна (Київ) - 30 хв.

10:30-13:10  Засідання
Сучасні підходи до лікування аритмій згідно міжнародним  та національним рекомендаціям
Модератори: проф. Ханюков Олексій Олександрович, проф. Целуйко Віра Йосипівна
1. Up-stream терапія у хворих з фібриляцією передсердь
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) - 15 хв.
2. TELA при  фібриляції передсердь
проф. Целуйко Віра Йосипівна (Харків) – 15 хв.
3. Фібриляція передсердь та коморбідна патологія: як покращити прогноз та якість життя пацієнтів?
проф. Ханюков Олексій Олександрович (Дніпро) - 15 хв.
4. Фібриляція передсердь і артеріальна гіпертензія: профілактика можливих ризиків
проф. Коваль Сергій Миколайович (Харків) - 15 хв.
5. Оптимізація антикоагулянтної терапії баланс ефективності та безпеки ПОАК
канд. мед. наук Голобородько Борис Іванович (Одеса) - 15 хв.
6. Доцільність  застосування флекаїніду (Ліксариту) в ранній постабляційний період
зав. лаб. Лизогуб Сергій Володимирович (Київ) - 15 хв.
7. Фібриляції передсердь: як вгамувати звіра?
канд. мед. наук Гетьман Таісія Вячеславівна (Київ) - 15 хв.
8. Важливість хронологічного моніторингу аритмій при інфаркті міокарда та у післяінфарктному періоді: аналіз сучасних міжнародних рекомендацій
доц. Фесенко Володимир Іванович (Кривий Ріг) - 15 хв.
9. Артеріальна гіпертензія як один із основних факторів розвитку фібриляції передсердь
проф. Скибчик Василь Антонович (Львів) - 15 хв.
10. Раптова серцева смерть: роль статинів
д-р мед. наук Рябенко Дмитро Васильович (Київ) - 15 хв.
Обговорення - 10 хв.
13:10-13:20  Завершення форуму

Доповідачі

Місце і час проведення

14-15 листопада 2023 року; Готель "Дністер", вул. Яна Матейка, 6, м. Львів, Львівська область, 79007

Поділитися в facebook